Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Què és l'Agenda 21.

L'Agenda 21 local és una de les eines que permet iniciar i desenvolupar aquest procés de canvi, donant pas a una nova forma de participació de la població en la vida local, ja que en definitiva es tracta d'una forma de vida que escull i segueix una comunitat local buscant la consecució d'un model de comunitat sostenible, segons la seva pròpia manera d'entendre la sostenibilitat.

Es tracta, per tant, d'un camí propi, particular, que no pot imposar-se, i que es fa de forma paulatina, però contínua i sempre consensuada per tots els sectors de la comunitat.

En definitiva, es tracta d'un element dinamitzador de la vida local, un procés voluntari, participatiu (ha d'incloure i implicar a tots els sectors de la comunitat) que integra les polítiques ambientals, econòmiques i socials d'un municipi, l'objectiu del qual és orientar el futur del mateix, el seu creixement, el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental cap a la consecució progressiva d'un municipi ambiental, social i econòmicament sostenible i compromès, amb els seus ciutadans i amb la seva participació.

L'Agenda 21 local és l'eina que permet articular el diàleg entre l'administració local i els ciutadans per a planificar de forma consensuada i participada accions pràctiques i realistes en pro del desenvolupament sostenible d'una comunitat local.

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal