Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Presentació

Actuacions de l'Àrea de Medi ambient de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant en el marc de les agendes 21 locals

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, des de l'Àrea de Medi ambient i en el marc dels seus esforços per aconseguir una província mediambientalment saludable, sostenible i cada vegada més compromesa amb la defensa i millora del patrimoni natural, aposta amb aquesta iniciativa per la incorporació dels principis bàsics del desenvolupament sostenible en les polítiques municipals dels pobles i ciutats de la província.

La creació d'Agenda 21 Xarxa Provincial d'Alacant i de l'Oficina 21 provincial, pretén com objectiu final incorporar a la totalitat de la província al procés global cap a la sostenibilitat, encoratjant i facilitant aquest camí en aquells municipis que ja han donat passos importants en aquest sentit i donant suport i orientant als municipis que encara no han iniciat aquest procés.

Tant la Xarxa com l'Oficina 21, la configuració de la qual, lideratge i engegada competeixen a l'Àrea de Medi ambient de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, pretenen ser un suport que facilite als Ajuntaments elements de coneixement perquè puguin desenvolupar de forma programada les seves polítiques ambientals, potenciant i orientant el desenvolupament local cap a l'aprofitament sostenible dels recursos i cap a l'equitat econòmica i social dels pobles de la província d'Alacant.