Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Objectius de l'Agenda 21

Conèixer els problemes mediambientals, socials i econòmics del municipi i els factors dels quals deriven. Per a això és necessari portar a terme un diagnòstic soci-ambiental, en el qual es relacionen els processos socioeconòmics amb les seves conseqüències mediambientals i s'identifiquen els col·lectius socials significatius, tant des de la perspectiva dels problemes com de les solucions.

Trobar solucions tècnica i socialment raonables, que conten amb suficient recolzament de la comunitat local, als problemes socials, econòmics i ambientals identificats. Aquesta és una activitat tècnica que, valent-se de la informació generada pel diagnòstic, es concreta mitjançant els corresponents plans d'acció local (PAL).

Difondre entre la comunitat local els problemes soci-ambientals del municipi i els processos que els generen, així com les conseqüències dels mateixos en la seva qualitat i nivell de vida.

Fomentar, facilitar i estimular la participació de la població en el desenvolupament de la vida local. Per a això han de crear-se els escenaris que assenten les bases i permeten aquesta col·laboració, entre ells un fòrum ciutadà reglamentat i adaptat a les condicions i característiques de la comunitat local.

Fases de implantación de una Agenda Local 21

Gráfic: Fases de implantació d'una Agenda Local 21
(pulsa sobre la foto per a ampliar-la)

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal