Agenda 21 - Diputació d'Alacant

Diputació d'Alacant

Antecedents del Desenvolupament Sostenible

L'escalfament de la terra, l'esgotament de la capa d'ozó, la contaminació atmosfèrica, la superpoblació, la sobreexplotació del mar, la pèrdua de biodiversitat, la desertificació, els processos d'erosió del sòl per deforestació, els desequilibris entre nord i sud, etc.

Es tracta de problemes ambientals de caràcter global, però amb greus i alarmants repercussions a nivell local, com la sobreexplotació i salinització d'aqüífers, problemes de salut (de pell, de l'aparell respiratori, del sistema immunitari, oculars, etc.), la degradació i pèrdua d'espais verds municipals i de cultiu per falta d'aigua, la desaparició d'espècies emblemàtiques de la província, incendis, en alguns casos provocats, abocadors il·legals, processos d'urbanització incontrolats en una demanda de recursos naturals insostenible, etc.

Interdependencia de los problemas ambientales a escala global y local

Gràfic: Interdependència dels problemes ambientals a escala global i local
(pulsa sobre la foto para ampliarla)

Els problemes ambientals són problemes humans, ja que no només estan provocats per l'activitat de l'home, sinó que la degradació del mitjà suposa un minvament en la seva qualitat de vida. El camí cap a maneres de vida més sostenibles exigeix una trasformació en la forma de pensar i d'actuar, requereix un esforç i un canvi compartit.

©Exma. Diputació d'Alacant | redagenda21@dip-alicante.es | nota legal